Ogłoszenie w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu Rejonowego w Końskich" (oznaczenie sprawy Adm-260-9/18)

Dokumenty:
Pobierz plik

Ogłoszenie. plik pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty plik Word
Załącznik nr 2 - Wzór umowy plik Word
Załącznik nr 1 do umowy plik pdf
Załącznik nr 2 do umowy plik Word
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień

plik Word

 

Protokół z otwarcia ofert