Ogłoszenie w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu Rejonowego w Końskich" (oznaczenie sprawy Adm-260-17/18)

 

Dokumenty:
Pobierz plik
Ogłoszenie. plik pdf
Zakres czynności plik pdf

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty plik Word
Załącznik nr 2 - umowa plik Word
Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

plik Word

Załącznik nr 2 A - wykaz osób plik Word
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne plik Word
Zmiana treści specyfikacji z dnia 21.11.2018r. plik pdf

 

 

 

Zmiana  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dokumenty:
Pobierz plik
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2A  do umowy plik Word