W dniu 16 listopada 2018 r. siedzibę Sądu Rejonowego w Końskich odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Numer 1 w Końskich z klasy III. Z udziałem nauczycieli w osobach Anny Teler – Bąk, Elżbiety Sobczyk i Agnieszki Krakowiak oraz pod przewodnictwem SSR Norbert Krawczyka – uczniowie zostali zapoznani z kwestią odpowiedzialności karnej osób dorosłych, zasadami postępowania karnego oraz systemem sprawowania wymiary sprawiedliwości. Uczniowie podzieleni na drużyny w sposób aktywny uczestniczyli w grze logiczno - słownej związanej z tematyką prawniczą, zaś następnie wzięli udział w inscenizacji rozprawy sądowej. Wprowadzono element procesu angielskiego (peruki), co dodatkowo pobudziło uczniów do bardzo kreatywnego przeprowadzenia fikcyjnej rozprawy. Spotkanie zakończyło się konkursem z zakresu tematyki stanowiącej wystąpienie sędziego prowadzącego spotkanie. Po ustaleniach z nauczycielami nagrodą dla zwycięskiej drużyny było wystawienie pozytywnej oceny punktowej za jeden z przedmiotów nauczania.

 

Z poważaniem

Norbert Krawczyk