Przewodniczący wydziału: SSR Dorota Kaniowska

 

Kierownik sekretariatu: Stanisława Salagierska

 

Sekretariat II Wydziału Karnego:

pokój nr 202 (II piętro)

ul. Iwo Odrowąża 5

26-200 Końskie

Sąd Rejonowy wKońskich

 

tel. (41) 372-27-02 wew. 225 i 235 (sekretariat)

                            wew. 226 (Kierownik)

 

FAX: (41) 372-27-02 wew. 250 

 

Właściwość Wydziału: 

Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń

 

 Wszystkie informacje udzielane są pod numerami telefonów:

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta

infolinia 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)

lub nr  (12)  286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek – piątek: 7.30 - 16.00