Przewodniczący wydziału: SSR Dorota Kaniowska

 

Sekretariat:

 

Kierownik sekretariatu: Joanna Milczarek

 

pokój nr 112 (I piętro)

 

Tel: (41) 372-25-01 

 

Informacja o likwidacji Wydziału Pracy

w Sądzie Rejonowym w Końskich

 

 

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz.1161 ze zm.)

 

  Uprzejmie informuję, że z dniem 31 marca 2011 roku ulega likwidacji Wydział IV Pracy Sądu Rejonowego w Końskich. 
Od dnia 01 kwietnia 2011 roku sprawy z zakresu prawa pracy – z obszaru właściwości Sądu Rejonowego 
w Końskich rozpoznawane będą przez
 Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

 w Końskich             

mgr Bożenna Świtakowska