Sprawozdania statystyczne -  za I półrocze 2018 rok:

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf

MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S16/18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.pdf

MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.pdf

MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika.pdf

MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

Sprawozdania statystyczne roczne - za 2017 rok:

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf

MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S16/18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.pdf

MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.pdf

MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika.pdf

MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

 

Sprawozdania statystyczne półroczne - za I półrocze 2017 roku:

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf

MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S16/18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.pdf

MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.pdf

MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika.pdf

MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

Sprawozdania statystyczne roczne - za 2016 rok:

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf

MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S16/18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.pdf

MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.pdf

MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika.pdf

MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

Sprawozdania statystyczne półroczne - za I półrocze 2016 roku:
MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf

MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S16/18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.pdf

MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.pdf

MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika.pdf

MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 


Sprawozdania statystyczne roczne - za 2015 rok:

MS-S1  Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

MS-S5  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

MS-S6  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S7  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.pdf

MS-S10  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

MS-S16  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich.pdf

MS-S18  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich.pdf

MS-S20KW  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.pdf

MS-Kom 23   Sprawozdanie z czynności komornika.pdf

MS-S40  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf