Wykaz aktualnych rachunków Sądu Rejonowego w Końskich.

 

- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 40 1130 1192 0027 6160 5520 0001
 

 


 - Konto dochodów budżetowych 

 (wpisy, opłaty grzywny) 

 

 NBP oddział Okręgowy w Kielcach

71 1010 1238 0809 3022 3100 0000

 


- Konto sum na zlecenie

 

(zaliczki na czynności biegłych, tłumaczy, kuratorów, na opinie wydawane przez Akademie Medyczne i inne instytucje, zaliczki na oględziny, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji, spis inwentarza, przesłuchanie świadka lub strony)

 

NBP Oddział Okręgowy w Kielcach

 11 1010 1238 0809 3013 9800 0000

 


- Konto sum depozytowych

 (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, wpłaty komorników) 

  

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach

05 1130 1192 0027 6160 5590 0001  - aktualne od 1 sierpnia 2014r  do  31 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A      

 

 

       Sąd Rejonowy w Końskich informuje, że zgodnie z art.83a ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2015 roku sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.     

        W związku z powyższym wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie Sądu, co oznacza, że nie będzie możliwe podejmowanie gotówką z kasy m.inn. poręczeń i zabezpieczeń majątkowych oraz wpłacanie jakichkolwiek kwot gotówką do kasy Sądu na konto sum depozytowych.      

 

Jednocześnie Sąd Rejonowy w Końskich informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku wpłaty  dla sum depozytowych należy dokonywać na następujące konta sum depozytowych w Banku Gospodarstwa  Krajowego:

  

1)   Konto prowadzone w złotych (PLN)

  49 1130 1017 0021 1002 6290 0004

 

 2)   Konta walutowe: 

 USD    22 1130 1017 0021 1002 6290 0005

 

EUR    06 1130 1017 0021 1002 6290 0002

 

CHF    33 1130 1017 0021 1002 6290 0001

 

GBP    76 1130 1017 0021 1002 6290 0003

 


Uwaga !!! 

 Dokonując wpłat na powyższe rachunki należy podać:

 

 - imię i nazwisko wpłacającego

 - sygnaturę akt sprawy

 - nazwę Sądu i wydziału.

 

Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.