Z dniem 01 lipca 2015r. tworzy się w Sądzie Rejonowym w Końskich Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego  w Końskich

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Końskich ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Końskich.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.krakow.sa.gov.pl

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Końskich szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w  Końskich

 

 

 

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Końskich ikona pdf
Oświadczenie ikona pdf